El seminari internacional IDENTITAT, PODER I REPRESENTACIÓ: ELS NACIONALISMES EN L’ART, organizat pel grup d’investigació ACAF/ART-GEAM Grup d’Estudis d’Art Modern, se celebrarà del 22 al 25 d’octubre de 2014 a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra de la mateixa ciutat.

El seminari abordarà les relacions de poder en les representacions identitàries i el paper dels protonacionalismes en la creació artística del segles XV-XVIII, sense obviar el seu paper en el món contemporani.

L’art de la nostra època i el de qualseol altra pot ser entès com un instrument creatiu que participa tant de processos estètics i cognoscitius com de processos socials i polítics que, entre d’altres dinalitats, pretenen d’una banda aconseguir la bellesa universal i de l’altra expressar el món interior de l’artista o reafirmar el “nosaltres”, el nostre món i la nostra identitat, enfront de l’“altre”, del seu món i de la seva identitat.

Tanmateix, l’accelerat procés de globalització econòmica, tecnològica, social i cultural a la cual estem sotmesos ens ha situat en una realitat dinàmica i inestable en la qual el “nosaltres” sembla haver-se erosionat de tal manera i tan dràsticament que es impensable situar allò artistic en unes coordenades territorials i culturals específiques.

Però si bé es cert que el procés de globalització unifica el sistemes simbòlics i l’imaginari de les cultures, també ho és que alimenta la revaloració del “nosaltres” i del “jo”, de la cultura local, i exalta la diferència i la identitat. Aquest col•loqui entre allò local i allò global fa que les identitats culturals en el món actual no romanguin pures ni delimitades clarament per la pertenença a un territori i a una cultura. El seminari internacional IDENTITAT, PODER I REPRESENTACIÓ: ELS NACIONALISMES EN L’ART es planteja investigar en quin grau es produeixen en l’Edat Moderna aquest tipus d’identitats, en una època en la qual la identitat cultural sol assentar-se en una complexa xara de relacions polítiques, econòmiques, socials i culturals, sustentada pel poder, que des del Renaixement fins al Romanticisme s’interfereix de manera rizomàtica i amb different determinació amb el concepte de nació i amb la construcció idelògica i sentimental dels nacionalismes.


Idioma de les comunicacions
Les comunicacions, de 20 minuts de durada, es portaran a terme principalment en català i espanyol, encara que es podem presentar en qualsevol dels idiomes oficials d’ACAF/ART-GEAM (anglès, francès, italià).

Termini de presentació de sol•licituds
Els interessats a participar han de presentar un breu text de 20 a 25 línies (màxim una pàgina) redactat en qualsevol dels idiomes esmentats, en el qual es resumeixi el tema presentat i la seva relació amb la temàtica proposada pel seminari. Es prega enviar la sol•licitud en línia a acafartinfo@gmail.com, juntament amb una biografia abreujada (màxim 200 paraules) abans del 20 d’abril de 2014.

Data de validació de sol•licituds
Les propostes serán seleccionades per la comissió científica del seminari, que estarà presidida per Joan Sureda, investigador principal d’ACAF/ART-GEAM. L’acceptació de les sol•licituds serà comunicada com a molt tard el 31 de maig de 2014.

Data límit per a la presentació de les comunicacions escrites
Després de la seva acceptació, les comunicacions finals (màxim 3,000 paraules) hauran de ser remeses abans del 15 de juliol de 2014 a través de l’adreça de correu electrònic ja esmentada.

Audiovisuals
L’organizació compta amb equip audiovisual per recolzar la presentació de PowerPoint o Keynote dels ponents.

Traducció
No hi haurà traducció simultánia. Les comunicacions finals han de ser presentades en el termini establert, en un dels idiomes oficials del seminari (català, espanyol, anglès, francès, italià). Els textos seran traduïts pels organitzadors als altres idiomes i distribuïts en el moment de la celebració del seminari.

Publicació en línia
Totes les comunicacions serna gravades i publicades en línia (vídeo / so / text) a la pàgina web d’ACAF/ART-GEAM.

Publicació de monografía
La col•lecció científica ACAF/ART LLIBRES publicarà una monografía que inclourà les ponències i comunicacions que siguin revisades pels autors després de concloure el seminari i que superin el procés d’avaluació peer-review. Termini de liurament d’originals: 20 de desembre de 2014.DIMECRES 22 D’OCTUBRE
Aula Magna, Fac. Geografia i Història, UB*
Moderadors: Joan Sureda i Carme Narváez

10:00 am – 11:00 am
INSCRIPCIONS / BENVINGUDA, LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ DEL SEMINARI INTERNACIONAL PER LES AUTORITATS COMPETENTS I LES INSTITUCIONS PATROCINADORES.

11:00 am – 12:00 pm
-Kubersky-Piredda, Susanne, Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Identità nazionale in età post-tridentina: Spagna, Francia e Impero e l’arredo delle loro chiese nazionali nella Roma di Gregorio XIII.

12:00 pm – 1:00 pm
PAUSA / BREAK

-Di Paola, Modesta, Università degli Studi di Palermo, Traducción e imagen en la era global.

1:00 pm – 2:00 pm
-Faure-Carricaburu, Emmanuel, Université Paris VIII Le dessein nationaliste de la Galerie des Glaces ou les effets paradoxaux d’une hybridation.

-Vesco, Maurizio, Università degli Studi di Palermo, Il mito normanno nella cultura artistica della Sicilia degli Asburgo: costruzione identitaria e rappresentazione del potere.

Moderadora: Eva March

4:00 pm – 5:00 pm
-Locker, Tobias, Saint Louis University Madrid, Displaying the taste of a King: The Frederician Rococo as nationalist device for the German Empire.

-Repanić-Braun, Mirjana, Institute of Art History of Zagreb, Self-promotion and representation of the Habsburg dinasty in the peripheral regions of the Austrian Empire.

5:00 pm – 6:15 pm
-Vallugera, Anna, Universitat de Barcelona, Fidelitat a la corona. Comitència austriacista i filipista a les darreries del Set-cents.

-Rovira, Maria del Mar, Universitat de Barcelona, Instruments de poder al servei de l’exèrcit napoleònic per al domini de l’espai urbà de Barcelona durant la Guerra del Francès.

PAUSA / BREAK

6:15 pm – 17:45 pm
-Creixell, Rosa Maria, Universitat de Barcelona, El poder escenificado: pleitesía, teatralidad y suntuosidad al servicio del elogio regio.

-Kashina, Elena, University of York, Metadiscourse on the highest level: official art at the Court of Ivan IV the Terrible.

-Batista, Eduardo Luis A. O., Universidade de São Paulo From the churches to the throne: tropical fruits as an allegory of Brazil.


DIJOUS 23 D’OCTUBRE
Aula Magna, Fac. Geografia i Història, UB*
Moderador: Joan Sureda

10:00 am – 11:00 am
-Cometa, Michele, Università degli Studi di Palermo, Globale vs. Locale: l’idea di letteratura universale.

11:00 am – 12:00 pm
-Rossi, Sergio, Università di Roma La Sapienza, Santa Francesca, Antoniazzo, Melozzo e le due Rome del Quattrocento.

-Daví, Laura, Universitat de Barcelona, Les relacions contractuals entre artistes forans a la Catalunya de la primera meitat del segle XVI.

12:00 pm – 1:00 pm
PAUSA / BREAK

-Reyero, Carlos, Universitat Pompeu Fabra, «El passat (no) és un país estranger». La personificació de Barcelona i la monarquia il·lustrada.

1:00 pm – 2:00 pm
-Molet, Joan, Universitat de Barcelona, De «la Pepa» al Príncep de Viana. La dimensió patriòtica dels projectes de la Plaça Reial de Barcelona entre el constitucionalisme de 1812 i el catalanisme moderat.

-Pinilla, Rafael, Universitat de Barcelona, Trabajaron por la patria. Comercio negrero y Genius Loci: a propósito del patrimonio modernista catalán.

Moderadora: Rosa Maria Creixell

4:00 pm – 5:30 pm
-Polo, Julio, Universidad de Cantabria, Identidades nacionales y expresiones de poder en el México colonial: las «naciones» montañesa y vizcaína.

-Martínez, Fabiola, Saint Louis University Madrid, Clasicismo y el discurso de la nación en México durante el siglo XIX.

-Antón, Marta, Universitat Pompeu Fabra, La muralística y su dimensión nacionalista en México y EE.UU.: 1920-1940. Contrastes y trasfondos políticos e identitarios.

5:30 pm – 6:45 pm
-March, Eva, Universitat Pompeu Fabra, La exportación del nacionalismo catalán durante la Guerra Civil: la exposición de Arte Catalán en París (1937).

-Karp, Laura, Université Paris I Panthéon– Sorbonne, «Une exposition sans Espagnoles, au reste, n’eût pas été une vraie exposition»: la recepción de la obra de los artistas catalanes en París a principios del siglo XX.

PAUSA / BREAK
6:45 pm – 7:45 pm
-Fuentes, Sergio, Universitat de Barcelona, La imagen de España en el Segundo Imperio francés. Identidad nacional y representatividad en las exposiciones universales de 1855 y 1867.

-Valverde, Isabel, Universitat Pompeu Fabra, Exponer la nación en tiempos de guerra: la exposición de Arte Francés en la Barcelona de 1917.


DIVENDRES 24 D’OCTUBRE
Aula Magna, Fac. Geografia i Història, UB*
Moderador: Joan Sureda

10:00 am – 10:45 am
-Pérez, Miquel, Arxiu Nacional de Catalunya, Nobleses i Generalitat: la classe dirigent i l’exercici del poder des de les institucions (segles XVI-XVII).

10:45 am – 12:00 pm
-Simon, Antoni, Universitat Autònoma de Barcelona, La història bíblica com a model per a la construcció de les identitats nacionals. El cas del pensament català i hispànic de l’època de la raó d’estat.

PAUSA / BREAK

12:00 pm – 12:45 pm
-Alcoberro, Agustí, Universitat de Barcelona, Barcelona i la Guerra de Successió: de les imatges coetànies a les evidències arqueològiques.

12:45 pm – 2:00 pm
-Miquel Pérez, Antoni Simon, Agustí Alcoberro, Joan Ramon Triadó.

Debat / Discussion:
Identitat, Poder, Nacionalisme i Representació a Catalunya / Identity, Power, Nationalism and Representation in Catalonia.

Paranimf, Edifici Històric, UB*
Moderadora: Carme Narváez

4:00 pm – 5:00 pm
-Jacobs, Helmut C., Universität Duisburg- Essen, Imágenes del enemigo y su superación: la confrontación y destrucción ingeniosa de diferentes nacionalismos en El 2 de mayo y El 3 de mayo de 1808 de Francisco de Goya.

5:00 pm – 6:30 pm
-Gallego, Raquel, ACAF/ART Roma, Roma, teatro de las naciones: la identidad nacional y su incidencia en la presencia de los artistas europeos en las últimas décadas del siglo XVIII.

-Sureda, Joan, Universitat de Barcelona, Gloria e infierno. Retrato, poder e historia en el Goya dieciochesco.

6:30 pm – 8:00 pm
CONCERT I RECEPCIÓ / CONCERT AND RECEPTION
Helmut C. Jacobs, acordió / accordion: Fandangos en tiempos de Goya


DISSABTE 25 D’OCTUBRE
Auditori de Mercè Rodoreda, UPF*

9:00 am – 10:00 am
Moderador: Joan Sureda
-Narváez, Carme, Universitat de Barcelona, Las casas de la Diputació del General en tiempos de turbaciones políticas: la representación institucional a través de la arquitectura y de los símbolos.

-Montijano, Juan María, Universidad de Málaga, De la nación a la patria, del ciudadano al súbdito. Evolución de los conceptos en el desarrollo de la literatura artística toscana del Manierismo.

10:15 am – 11:45 am
Moderadora: Rosa Maria Creixell

-Ventura, Céline, Université Paris- Sorbonne, 1640: las macacarias y la Batalla de los gatos y las ratas, las guerras de Cataluña y Portugal contra Castilla inmortalizadas en azulejos.

-Laborda, Adela, Museu Nacional d’Art de Catalunya, La contribución catalana a la unidad de España: las pinturas del Salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, 1925- 1927.

PAUSA / BREAK

11:45 am – 12:45 pm
Moderadora: Carme Narváez

-Portmann, Maria, Ludwig-Maximilians- Universität München, La imagen del judío en la pintura española hacia1500. El beso de Judas y la oreja de Malco.

-Garralda, Blanca, Universitat de Barcelona, Los centenarios de Diego Velázquez (1960-1999): la gestación de la imagen hegemónica de la pintura española.

12:45 pm – 1:45 pm
Moderadora: Eva March

-Van Wamel, Marieke, Radboud University, Anthonis Mor and Jheronimus Bosch: case studies in the problematic position of Spanish involvement in Early Modern Netherlandish culture.

-Solacini, Claudia, Università di Bologna, Symbolic connections: mythological portraiture and political propaganda in the American Revolutionary Era.

1:45 pm – 2:15 pm
-Rosa Maria Creixell, Carme Narváez, Eva March.

Clausura / Closing.

* Espais del Seminari / Seminar places:
Aula Magna, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona: c/ Montalegre, 6-8, 08001, Barcelona.
Paranimf, Edifici Històric, Universitat de Barcelona: c/ Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007, Barcelona.
Auditori de Mercè Rodoreda, Campus de la Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra: c/ Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005, Barcelona.

 

download-iconDescarregar Programa


Matrícula d’assistents
La matrícula d’assistència és gratuïta. Per dur-la a terme cal emplenar el següent formulari i enviar-lo, o bé descarregar’l  i enviar-lo via e-mail a acafart@acafart.org


ACAF/ART Contacte: Rosa M. Creixell
website-iconwww.ub.edu
email-iconacafart@acafart.org
Universitat de Barcelona
Facultad de Geografía e Historia
Montalegre 6, 08001 Barcelona
Telèfon: +34 93 403 75 79
Fax: +34 93 403 59 76
Tagged with →  
Share →