narratives-biografiques-en-la-historia-de-lartEl seminari de recerca Narratives Biogràfiques en la Història de l’Art s’emmarca en les activitats per la commemoració històrica del cinc-cents aniversari del naixement de Giorgio Vasari, arquitecte, pintor i tractadista toscà al qual es deu la incorporació de la tradició clàssica de la biografia al camp artístic.

Les Vite es van publicar en la primera edició el 1550, i malgrat el seu caràcter fortament partidista en benefici dels pintors, escultors i arquitectes toscans, no tan sols van contribuir a incorporar els artistes a l’àmbit dels personatges il·lustres i a difondre els procediments tècnics i plantejaments teòrics de l’època, sinó a afirmar un gènere històric, el de les vides primer i el biogràfic després, que ha continuat fins a l’actualitat amb una vigència renovada, especialment després del desencís de la modernitat per les grans narratives i la reivindicació del subjecte personal en el camp de les ciències socials i humanes.

L’objectiu bàsic del seminari és reconsiderar les Vite de Vasari en el seu context i en la seva visió d’època, i analitzar de quina manera el gènere biogràfic, com a font històrica, ha estat i és fonamental en el procés per conèixer la creació artística. Tot això tenint en compte que el fet que en els darrers anys del segle XX i en els primers del XXI la història de l’art s’ha produït en l’àmbit d’una cultura cada vegada més globalitzada, fa necessària una recerca basada en l’aplicació de marcs teòrics rigorosos i no reductors ni en allò cronològic, ni en allò cultural, ni pel que fa al caràcter dels procediments, els mitjans i les estratègies emprats.

PROGRAMA DEL SEMINARI

Primer panell: La biografia com a mètode en el camp de la història de l’art
Lloc: Aula Magna de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (pl. Universitat)

9:15 / Presentació del seminari per part de les autoritats acadèmiques.
video-iconVeure vídeo →

9:45 / Giorgio Vasari, le Vite e il genere del ritratto,
Alessandro Nova, Kunsthistorisches Institut in Florenz.
video-iconVeure vídeo →

PAUSA

11:15 / Per una geografia e storia della prima edizione delle Vite vasariane,
Barbara Agosti, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
video-iconVeure vídeo →

12:30 / Deus pictor. La biografia dels pintors religiosos,
Sílvia Canalda, Universitat de Barcelona, ACAF/ART.

PAUSA

16:00 / Los personajes están vivos. Modelos y espectáculo en el cine biográfico,
Ángel Luis Hueso, Universidad de Santiago de Compostela.
video-iconVeure vídeo →

17:30 / Projecció de la pel·lícula Andrei Rublev d’Andrei Tarkovsky.
Presentació crítica d’Ángel Luis Hueso, Universidad de Santiago de Compostela.
 


Segon panell: Vides i biografies
Lloc: Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (carrer Montalegre 6, 4a planta)

9:15 / Vasari autore e la questione della lingua,
Marco Ruffini, Northwestern University, Chicago.
video-iconVeure vídeo →

10:30 / Vasari i els artistes al marge de la divinitat: recuperacions biogràfiques,
Cristina Fontcuberta, Universitat de Barcelona ACAF/ART.

PAUSA

11:45 / El valor conceptual del projecte arquitectònic segons el pensament vasarià i la seva il·lustració en el Libro de’ Disegni,
Carme Narváez, Universitat de Barcelona, ACAF/ART.
video-iconVeure vídeo →

13:00 / Francisco de Holanda y Vasari: Del diálogo como narrativa biográfica a la Vita vasariana,
Eloi de Tera, Universitat de Barcelona, ACAF/ART.
video-iconVeure vídeo →

PAUSA

16:00 / La biografía en la construcción de la literatura artística en China,
Isabel Cervera, Universidad Autónoma de Madrid.
video-iconVeure vídeo →

17:30 / Projecció de la pel·lícula Sunflower (Xiàng rì kúi) de Zhang Yang.
Presentació crítica de Manel Ollé, Universitat Pompeu Fabra.
video-iconVeure vídeo →
 


Tercer panell: Particularitats biogràfiques
Lloc: Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (carrer Montalegre 6, 4a planta)

9:15 / Vasari a Palazzo Vecchio,
Antonio Pinelli, Università degli Studi di Firenze.
video-iconVeure vídeo →

10:30 / Simon sanese i companys a l’obra de Vasari,
Rosa Alcoy, Universitat de Barcelona.

PAUSA

11:45 / El pintor en el seu estudi. Maneres de veure’s, maneres de representar-se,
Rosa Creixell, Universitat de Barcelona, ACAF/ART.
video-iconVeure vídeo →

12:30 / Eugeni d’Ors i el model de les Vite de Vasari: El curs sobre Miquel Àngel a Terrassa,
Mireia Freixa, Universitat de Barcelona.
video-iconVeure vídeo →

13:15 / El artista y el escritor. Biografía y ficción en las novelas de artista del siglo XIX,
Isabel Valverde, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
video-iconVeure vídeo →

PAUSA

16:00 / La Roma del Grand Tour: la formación de los artistas españoles durante el tercer cuarto del siglo XVIII. El taccuino de Antonio Primo,
Raquel Gallego, ACAF/ART.
video-iconVeure vídeo →

17:15 / Sobre el viaje a Roma. El caso de Domingo Álvarez Enciso,
Joan Sureda, Universitat de Barcelona, ACAF/ART.
video-iconVeure vídeo →

18:30 / Presentació del llibre Cartografías visuales y arquitectónicas de la modernidad i del projecte ACTA/ARTIS Estudis d’Art Modern.
video-iconVeure vídeo →


Quart panell: Altres Vasari, altres biografies
Lloc: Auditori de la Universitat Pompeu Fabra, Àgora Jordi Rubió i Balaguer, Campus Ciutadella (carrer Ramon Trias Fargas, 25-27)

9:15 / Karel van Mander, teórico y pintor,
Eva March, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, ACAF/ART.
video-iconVeure vídeo →

PAUSA

11:30 / De Palomino a Ceán. Narratives biogràfiques en el segle XVIII hispànic,
Joan Ramon Triadó, Universitat de Barcelona, ACAF/ART.
video-iconVeure vídeo →

12:30 / Mecanismos vasarianos de reflexión intelectual en la literatura artística y arquitectónica hispánica de los siglos XVI-XVIII,
Juan Miguel Muñoz, Universitat de Barcelona, ACAF/ART.
video-iconVeure vídeo →

13:30 / Del document a la narrativa social. Biografia del comerç artístic a la Barcelona del set-cents,
Anna Vallugera, Universitat de Barcelona, ACAF/ART.
video-iconVeure vídeo →

PAUSA

16:00 / El document com a font de narracions biogràfiques: el cas de Francesc Pla, El Vigatà,
Rosa Maria Subirana, Universitat de Barcelona, ACAF/ART.
video-iconVeure vídeo →

17:15 / Entre la cort i l’Acadèmia: apunts biogràfics del pintor Pere Pau Montaña,
Laura García Sánchez, Universitat de Barcelona, ACAF/ART.
video-iconVeure vídeo →

18:15 / CLAUSURA DEL SEMINARI: Giorgio Vasari y sus fortunas críticas,
Juan María Montijano, Universidad de Málaga.
video-iconVeure vídeo →
 

Tagged with →  
Share →