Assignatura deslocalitzada: La Florència dels Medici

4-10 de febrer de 2013
Enllaç a la publicació →

Organització: Projecte d’ Investigació ACAF-ART
Coordinació: Professores Carme Narváez, Eva March
Equip Barcelona: Professors Joan Sureda, Joan Ramon Triadó, Carme Narváez, Eva March
Col·laboradors: Dra. Raquel Gallego, Eloi de Tera
Equip Florència: Professors Joan Sureda, Carme Narváez, Eva March
Col·laboradors: Dra. Raquel Gallego, Eloi de Tera
Col·laboració especial: Dra. Anna Bisceglia

Dossier:
Plantejament, execució i edició: Eloi de Tera
Textos: Joan Sureda, Carme Narváez
Revisió general: Eva March

Share →