eva-march-2016ACAF/ART: Coordinadora d’investigació
Professora agregada d’Història de l’Art,
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

cv-icon-pdfDescarregar CV
website-iconwww.upf.edu
email-iconeva.march@upf.edu

Doctora en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, és professora agregada de la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra des de l’any 2014, on inicià la seva activitat docent l’any 2000.

Va ser membre de la comissió científica organitzadora dels actes commemoratius del Centenari de la Junta de Museus de Catalunya (2008) i co-cordinadora científica dels Seminaris Internacionals: Narratives biogràfiques en la Història de l’Art (2011) i Identitat, poder i representació: els nacionalismes en l’art (2014), ambdós celebrats a la Universitat de Barcelona.
Ha format part de diversos grups d’investigació finançats, el darrer dels quals Cartografías analíticas, críticas y selectivas del entorno visual y monumental del área mediterránea en la edad moderna (ACAF/ART III). És coordinadora general de la revista Acta/Artis. Estudis d’Art Modern.

Des de la seva tesi doctoral, dedicada als museus d’art de Barcelona durant els anys 1900-1936, la seva activitat com a investigadora s’ha focalitzat en els museus i el col·leccionisme català del primer terç del segle XX. En aquest sentit, és coautora del llibre Cent anys de la Junta de Museus de Catalunya. 1907-2007 (Barcelona, 2008), i autora d’Els museus d’art i arqueologia de Barcelona durant la Dictadura de Primo de Rivera 1923-1930 (Barcelona, 2011).

Ha publicat també diversos articles i contribucions a congressos nacionals i internacionals sobre pintors catalans i espanyols de l’època moderna vinculats a diferents ambients artístics. En són un bon exemple els dedicats a Jusepe Ribera (Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2000), Jaume Huguet (L’Art Gòtic a Catalunya. Pintura III. Darreres manifestacions. Barcelona, 2006), o Velázquez (Interrogating Gazes. Comparative Critical Views on the Representation of Foreignness and Otherness. Berna, 2013).

Actualment, i en un marc geogràfic i cronològic més ampli, les seves investigacions estan centrades en les transferències culturals entre diferents països i, més particularment, en aquelles qüestions metodològiques relacionades amb els models de recepció artística.