tobias-lockerACAF/ART: Investigadors col·laboradors
Professor associat d’Història de l’Art
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

website-icon www.upf.edu
email-icontobias.locker@upf.edu

Doctor en Història de l’Art. Professor Associat de la Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (des de 2015) i de CIEE Barcelona (des de 2014). Des de 2009 la seva trajectòria professional s’ha desenvolupat en diferents institucions europees com la University of Liverpool (2008-2011) i la Saint Louis University Madrid (2012-2014).

La seva tesi doctoral defensada en la Technische Universität de Berlin (2011), es centrava en la figura de l’escultor decoratiu Johann Melchior Kambly i els mobles que va realitzar per a la cort de Federico II de Prússia. D’ella se’n deriven una sèrie d’articles com «A Prussian manufactory of gilt bronzes à la française: Johann Melchior Kambly (1718-84) and the adoption of Parisian savoir-faire» (French Bronzes, 2014) o «The Frederician Rococo at the service of the German Empire: The decorative arts at the 1900 Paris World’s Fair » (ACTA-ARTIS. Estudis d’Art modern, 2016). La seva línia de recerca actual se centra en les transferències culturals en les arts decoratives entre Alemanya, França, Espanya i Itàlia al segle XVIII i la re-semantització del Barroc i Rococo als segles XIX i XX. Dins d’aquests interessos s’emmarquen diferents articles, com per exemple, «Die Bildergalerie von Sanssouci» (Tempel der Kunst, 2015) o «Baroque in the Construction of a National Culture in Francoist Spain. An Introduction » (Bulletin of Spanish Studies, 2014).

Ha estat convidat a donar conferències a Europa i als Estats Units (en el Courtauld Art Institute a Londres, el Speke Hall/National Trust a Liverpool, el Forum for Kunstgechichte a París, el SPSG a Berlín-Potsdam, la MAHS at Saint Louis University i el Bard Graduate Center a Nova York). A més, ha estat membre del projecte de recerca Die Paris-Reisetagebücher Friedrich Karl von Hardenbergs (2006) i recentment ha estat Visiting Research Fellow en el Bard Graduate Center (New York, 2016) per desenvolupar el projecte Rococo for the Spanish Court: The Interiors of Mattia Gasparini in the European Context.