carme-narvaez-2016ACAF/ART: Investigadora Principal
Professora agregada d’Història de l’Art,
Universitat de Barcelona

cv-icon-pdfDescarregar CV
website-iconwww.ub.edu
email-iconnarvaez@ub.edu

Doctora en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000), és professora agregada del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona, on inicià la seva activitat docent l’any 1996. Amb anterioritat havia exercit la seva docència a l’Escola Superior de Disseny Elisava (1992-2001) i a la Universitat Autònoma de Barcelona com a Professora Associada (1992-1993 i 1995-1996). Ha estat també professora del Màster Història, Arquitectura i Disseny impartit per l’Escola Superior d’Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya (1999-2006).

En l’àmbit de la recerca la seva activitat ha estat centrada des dels seus inicis en l’estudi de l’art català d’època moderna, especialment enfocat al context de l’arquitectura religiosa i, més concretament, a les construccions monàstiques. Fruit d’aquest interès va sorgir la seva tesi doctoral, dedicada a la figura del tracista fra Josep de la Concepció i a l’anàlisi de l’arquitectura dels convents de carmelites descalços a Catalunya. D’aquesta recerca se’n deriven les seves principals publicacions en forma de llibre, La arquitectura en la congregación de los carmelitas descalzos (siglos XVI-XVIII) (Burgos, 2003) i El tracista fra Josep de la Concepció (1626-1690) (Barcelona, 2004).

És coeditora (juntament amb Sílvia Canalda i Joan Sureda) del llibre Cartografías visuales y arquitectónicas de la modernidad. Siglos XV-XVIII (Barcelona, 2011) i també juntament amb Eva March de Vidas de artistas y otras narrativas biográficas (Barcelona, 2012). És autora també de diversos articles que analitzen casos singulars de patronatge artístic a la Catalunya dels segles XVI i XVII, focalitzats sobretot en l’estudi de l’oligarquia barcelonina com a promotora de les arts. Actualment la seva activitat de recerca es projecta en l’estudi de l’arquitectura civil catalana del segle XVI, especialment en els edificis oficials promoguts per la Diputació del General.

Ha format part de diversos grups de recerca: Fuentes y modelos de las artes figurativas en Cataluña 1500-1640 (2000-2003), Art i religió: l’impacte de la Contrareforma a Catalunya en l’arquitectura i les arts visuals (2005-2007), Archivo crítico y analítico de las fuentes bibliográficas y documentales del arte en Cataluña en la época de los Austrias: 1516-1714 (ACAF/ART 1, 2006-2009), Análisis crítico y fuentes de las cartografías del entorno visual y monumental del área mediterránea en época moderna (ACAF/ART 2, 2010-2012) i Cartografías críticas, analíticas y selectivas del entorno visual y monumental del área mediterránea en la edad moderna (ACAF/ART 3). En l’actualitat és coodirectora de la revista Acta/Artis. Estudis d’Art Modern.