From the monthly archives: "noviembre 2012"

Seminari de recerca: “Imatge, devoció i identitat a l’època moderna”. Agenda, Universitat de Barcelona. 19 de novembre de 2012.
Publicació a la Universitat de Barcelona →
Pàgina Web del Seminari →

L’objectiu del seminari de recerca es posar en comú estudis inèdits que palesin la influència de les reformes religioses de l’època moderna en les arts visuals (ss. XVI-XVIII). D’ençà la divisió d’Europa en diverses confessions, l’art es posà al servei de les doctrines dominants en cada territori. Aquest procés d’aculturació implicà reaccions i resistències, continuïtats i pervivències, que tingueren també la seva ressonància en les arts. Al ser aquest fenomen d’abast europeu, ens interessa contrastar la realitat artística de Catalunya amb la d’altres territoris, com: Portugal, Castella, València, Nàpols o Sardenya. D’aquesta manera es podrà determinar, si s’escau, l’existència també de trets identitaris en les arts de l’època a partir, per exemple, de les advocacions religioses (substitucions, compatibilitats); de les imatges combatives (caricatures i sàtires); de la intervenció de les diverses llengües (el llatí i la seva relació amb les llengües vernacles); de l’ús dels diferents mitjans artístics (gravat, ceràmica, medalla, a banda dels convencionals).

La nostra aproximació és evidentment multidisciplinària en plantejar-nos qüestions que comparteixen la literatura, la història, la teologia o l’antropologia. Partim, doncs, d’una concepció cultural de la Història de l’art on els límits entre les disciplines es dilueixen sense perdre la seva idiosincràsia en favor d’una objecte d’estudi compartit. Aquest pressupòsit explica la participació en el seminari d’historiadors generalistes, hispanistes i filòlegs.

Dates: 19-11-2012 al 21-11-2012
Organitza: Departament d’Història de l’Art
Lloc: Edifici Històric , aula Ramón y Cajal
Coordinadors científics: Dra. Sílvia Canalda i Llobet, Prof. Universitat de Barcelona; 
Dra. Cristina Fontcuberta i Famadas, Prof. Universitat de Barcelona; 
Dr. Jeremy Roe. Research Fellow, University of Notingham
Assistent d’investigació: Sara Caredda, Universitat de Barcelona. Becària APIF