narratives-biografiques-en-la-historia-de-lartPublicació a la Universitat de Barcelona →

Dimecres, 19 d’octubre, a les 9.30 h, la vicerectora d’Arts, Cultura i Patrimoni Lourdes Cirlot ha inaugurat el seminari «Narratives Biogràfiques en la Història de l’Art», en commemoració del 500 aniversari del naixement de l’arquitecte, pintor i tractadista Giorgio Vasari, autor de Les Vides, una obra de gran influència en la historiografia de l’art. El seminari, organitzat pel grup de recerca ACAF/ART (Anàlisi crític i fonts de les cartografies de l’entorn visual i monumental de l’àrea mediterrània en època moderna) que dirigeix el catedràtic d’Història de l’Art de la UB Joan Sureda, es desenvoluparà fins al 22 d’octubre i tindrà lloc a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la UB, a la Facultat de Geografia i Història de la UB i a l’Auditori del Campus de la Ciutadella de la UPF.

La conferència inaugural ha estat a càrrec d’Alessandro Nova, del Kunsthistorisches Institut in Florenz, amb el títol «Giorgio Vasari, Le Vite e il genere del ritratto». El seminari s’organitzarà al voltant de quatre àrees temàtiques: La biografia com a mètode en el camp de la història de l’art, Vides i biografies, Particularitats biogràfiques, i Altres Vasari, altres biografies, i hi participaran investigadors europeus i nord-americans com ara Marco Ruffini, de la Northwestern University de Chicago, o Barbara Agosti, de la Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

El professor Gaspar Coll, la degana de la Facultat de Geografia i Història Mª Angeles del Ricón, la vicerectora d'Arts, Cultura i Patrimoni Lourdes Cirlot i el professor Joan Sureda a l'acte d'inauguració del Seminari.

El professor Gaspar Coll, la degana de la Facultat de Geografia i Història Mª Angeles del Ricón, la vicerectora d’Arts, Cultura i Patrimoni Lourdes Cirlot i el professor Joan Sureda a l’acte d’inauguració del Seminari.

Dimecres, a les 17.30 h, es va projectar la pel·lícula Andrei Rublevd’Andrei Tarkovsky com a il·lustració de la jornada, presentada per Ángel Luis Hueso, de la Universitat de Santiago de Compostel·la, i dijous la jornada també acabarà amb una projecció, la de la pel·lícula Sunflower, de Zhang Yang, que serà presentada per Manel Ollé, de la UPF. La conferència de clausura serà impartida per Juan María Montijano, de la Universitat de Màlaga, amb «Giorgio Vasari y sus fortunas críticas».

En el decurs del seminari es presentarà el projecte d’ACTA/ARTIS Estudis d’Art Modern, una revista científica que es publicarà tant en format electrònic com en paper, amb l’objectiu de promoure, comunicar i difondre la recerca, la crítica i el debat en l’àrea de l’estudi de l’art, l’arquitectura i els processos visuals en l’època moderna (segles xv-xviii).

Un dels retrats més coneguts de Giorgio Vasari.

Un dels retrats més coneguts de Giorgio Vasari.

Publicades per primer cop el 1550, Les Vides és un dels textos que més repercussió han tingut en la història de l’art. Vasari no solament va reivindicar la figura dels pintors, escultors i arquitectes com a personatges il·lustres, sinó que també va difondre els procediments tècnics i els plantejaments teòrics de l’època. D’altra banda, Les Vides representen la creació d’un gènere literari nou en l’àmbit artístic. Un gènere que, al començament, centrava la seva atenció en la descripció de la vida dels artistes i que va evolucionar cap al gènere biogràfic, de tanta vigència avui en dia.

L’objectiu bàsic del seminari és reconsiderar Les Vides de Vasari en el seu context i en la seva visió d’època, i analitzar de quina manera el gènere biogràfic, com a font històrica, ha estat i és fonamental en el procés per conèixer la creació artística. Tot això tenint en compte que el fet que els darrers anys del segle xx i l’inici del xxi la història de l’art s’ha produït en l’àmbit d’una cultura cada vegada més globalitzada, fa necessària una recerca basada en l’aplicació de marcs teòrics rigorosos i no reductors, ni en el factor cronològic ni en el cultural, ni pel que fa al caràcter dels procediments, mitjans i estratègies emprats.

Share →