PROJECTE DE RECERCA
Cartografies analítiques, crítiques i
 selectives de l’entorn artístic
i monumental
 de l’àrea mediterrània a l’edat moderna

UNIVERSITAT DE BARCELONA
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
ACAF/ART GRUP D’ESTUDIS D’ART MODERN
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD
PROYECTO I+D+I HAR2015-66579-P